Hot

Downlight pha lê

Liên hệ

MSP: ATFLB (viền màu xanh dương), ATFLY (viền màu vàng) ATFL7(viền 7 màu)
Công suất: 5W
Điện áp:140V-250V
Tần số 50Hz-60Hz

So sánh

Mô tả sản phẩm

MSP: ATFLB (viền màu xanh dương), ATFLY (viền màu vàng) ATFL7(viền 7 màu)
Công suất: 5W
Điện áp:140V-250V
Tần số 50Hz-60Hz